Groot effect op het sociale leven tijdens de overgang

Care for Women Icon
Care for Women Icon

8 maart is het Internationale Vrouwendag met als thema solidariteit. Vrouwendag staat voor gelijkwaardigheid. Maar hoe kan er gelijkwaardigheid plaatsvinden als de overgang zo’n grote impact heeft op het dagelijks functioneren van vrouwen? Hoe kunnen vrouwen gelijkwaardig deelnemen als de impact op het lichamelijk- , mentaal- en ook sociaal functioneren zo groot is?

Onderzoek laat de impact van overgang op sociale leven zien

Uit onderzoek*, verricht bij meer dan 2200 vrouwen, blijkt dat het overgrote deel vrouwen met overgangsklachten grote hinder ervaren op hun eigen sociale leven.

58 procent, meer dan de helft van de vrouwen, geeft aan dat de overgang, met de gepaarde klachten, dagelijks hun sociale leven negatief beïnvloed. Een schrikbarende 18 procent van de totale groep vrouwen in de overgang zagen een zeer ernstige verstoorde factor van hun sociale leven. Slechts 11 procent van deze 2200 vrouwen ervaren geen enkel effect op het sociale leven. Om dit in perspectief te zetten: In Nederland zijn er zo’n 1,6 miljoen vrouwen in de overgang.

Deze cijfers laten zien dat overgangsklachten voor de meeste vrouwen het sociale leven behoorlijk verstoort. Daarbij duurt de overgangsperiode gemiddeld 7 tot 10 jaar. Met daarbij in aanmerking nemend dat de overgang vaak de periode is waarbij veel sociale veranderingen optreden, terwijl men ook nog actief deelneemt aan het economische systeem. De kinderen gaan puberen of gaan het huis uit. Je ziet ook dat dit de levensfase is waarop de ouders zorg beginnen te vragen, de mantelzorg. Het combineren van werk en privéleven wordt hierdoor negatief beïnvloed wat afbreuk doet aan de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.

Overgangsklachten aanpakken

De oplossing is eenvoudig, zeker als overgangsklachten de oorzaak zijn van de hinder die vrouwen ondervinden. Pak de klachten aan, want inmiddels zijn er goede oplossingen voor. Er zijn speciale professionele hulpverleners voor, die vergoed worden door de meeste zorgverzekeraars. De Care for Women specialist is hiervoor opgeleid en men heeft geen verwijzing van de huisarts nodig. De consulten  worden door de meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoed. Onderzoek uit EviCare* laat maar liefst een effectiviteit van 80% op de overgangsklachten en een klanttevredenheid van 8,9 zien.

* EviCare is het elektronische cliënten dossier waar de Care for Women specialisten mee werken en waarmee ook onderzoek verricht kan worden, zoals effectiviteitsonderzoek.