Hoe kunnen wij u helpen?

Care for Women Icon
Care for Women Icon

Care for Women is de grootste gespecialiseerde organisatie op het gebied van vrouwen en hormonen en bestaat al meer dan 20 jaar. Al jaren worden wij door bedrijven gevraagd te helpen bij het terugdringen van het ziekteverzuim. Vanuit Achmea zijn wij inmiddels ook opgenomen in Present!, een servicepakket speciaal voor bedrijven. Ook u kunt, samen met ons, het ziekteverzuim van vrouwen terugdringen. We helpen u hier graag bij.

Uiteraard is de situatie bij iedere organisatie verschillend. Afhankelijk van uw situatie stellen wij in overleg met u een oplossing op maat voor u samen. De basis voor een effectief verzuimtraject binnen uw organisatie ligt bij kennisoverdracht. Erkenning en herkenning van deze problematiek bij werkneemsters, maar vooral ook bij het management. Vanuit daar kan taboe worden doorbroken en gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht.

Naast het verrichten van verschillende diensten op de werkvloer, kan Care for Women ook helpen bij het opzetten van een communicatiecampagne rondom dit thema. Met themabrieven, posts op sociale media, podcasts, blogs, filmpjes en artikelen kunnen wij u helpen uw medewerksters te bereiken en uw management alert te laten worden op uitval door hormonale klachten.

Workshops

Workshop voor management - 1,5 uur
Deze workshop legt de nadruk vooral op het herkennen van de problematiek en het bespreekbaar maken van hormonale problemen met de werkneemster en is speciaal ontwikkeld voor mensen in een leidinggevende functie. Hoe herkent u het verschil tussen een burn-out, een depressie en overgangsklachten? En hoe helpt u de werkneemster naar een oplossing?

Deze workshop bevat onder andere:
 • Informatie over hormonale veranderingen (overgang, menstruatie en/of zwangerschap);
 • Uitleg over welke hormonale klachten kunnen ontstaan;
 • Inzicht in het herkennen en erkennen van hormonale verschijnselen;
 • De kennis om een onderscheid te kunnen maken in een hormonale disbalans en een burn-out of depressie;
 • De vaardigheid taboe te doorbreken en de problematiek bespreekbaar te maken;
 • Inzicht in mogelijke vervolgstappen voor de werkneemster om tot een oplossing te komen;
 • Concrete tips.
De workshop wordt gegeven aan maximaal 50 deelnemers.
Workshop voor bedrijfsarts(en) - 1,5 uur
Goede diagnostiek is bij hormonale problemen soms lastig. Veel klachten van de overgang of PMS komen namelijk overeen met die van een burn-out of depressie. Deze workshop helpt bedrijfsartsen de verschillen te herkennen, juist te diagnosticeren en werkneemsters te helpen bij het vinden van de juiste behandeling.

Deze workshop zal onder andere:
 • Informatie verstrekken over hormonale veranderingen (overgang, menstruatie en/of zwangerschap);
 • Laten zien welke hormonale klachten er kunnen ontstaan;
 • Helpen bij het herkennen en erkennen van hormonale verschijnselen;
 • Helpen bij het stellen van een juiste diagnose door inzicht te geven in het onderscheid tussen een hormonale disbalans en een burn-out of depressie;
 • Uitleg geven over de verschillende behandelmogelijkheden;
 • Ondersteuning bieden in het begeleiden van werkneemsters met hormonale klachten;
 • Concrete tips.
De workshop wordt gegeven aan maximaal 20 deelnemers.
Introductiebijeenkomst voor medewerk(st)ers - 1,5 uur
Tijdens deze introductiebijeenkomst ligt de nadruk vooral op kennisoverdracht. Daar begint het mee. Het herkennen van de hormonale klachten, het erkennen dat deze klachten er zijn en het bespreken van mogelijke oplossingen. Door middel van stellingen zullen tevens de belangrijkste algemene vragen van vrouwen worden beantwoord. 

Deze bijeenkomst zal aan medewerksters:
 • Informatie verstrekken over hormonale veranderingen (overgang, menstruatie en/of zwangerschap);
 • Uitleg geven over welke klachten er kunnen ontstaan;
 • Hormonale klachten laten (h)erkennen;
 • Concrete tips en leefstijladviezen geven voor het verminderen van klachten;
 • Helpen het bespreekbaar te maken bij de leidinggevende;
 • Door het bespreken van stellingen en het voeren van discussies taboe doorbreken.
Er is een maximum van 20 deelnemers, zodat er ruimte is voor stellingen, om een discussie te voeren en persoonlijke vragen te beantwoorden.
Verdiepende workshop voor medewerk(st)ers - 2,5 uur
Deze workshop is een vervolg op de introductiebijeenkomst. Tijdens deze workshop zal verder de diepte in worden gegaan naar de persoonlijke situatie en de mogelijke oplossingen. Voorafgaand aan deze workshop ontvangen de deelnemers een vragenlijst waarmee zij de persoonlijke situatie in kaart brengen. Ook zal hier meer ruimte zijn voor onderlinge interactie. 

Deze workshop zal:
 • Verdere informatie verstrekken over hormonale veranderingen (overgang, menstruatie en/of zwangerschap);
 • Uitleg geven over het zelf goed (h)erkennen van hormonale klachten;
 • Ingaan op de vragenlijst(en) die vooraf zijn ingevuld;
 • De discussie voeren over wat de impact is van hormonale klachten op het privéleven en werk;
 • Helpen het bespreekbaar te maken bij de leidinggevende en de directe omgeving;
 • Interactie stimuleren binnen de groep, waarbij ervaringen kunnen worden uitgewisseld;
 • Concrete persoonlijke tips en leefstijladviezen geven om klachten te verminderen.
Er is een maximum van 20 deelnemers, zodat er ruimte is voor stellingen, om een discussie te voeren en persoonlijke vragen te beantwoorden.
Online webinar voor medewerk(st)ers - 1,5 uur
De online webinar is vergelijkbaar met de introductiebijeenkomst, echter dan online. Hier kunnen ook grotere groepen aan deelnemen. De opdrachtgever is, in het kader van de AVG, verantwoordelijk voor de ondersteuning van de online webinar. Hierbij worden de deelnemers en de Care for Women specialiste uitgenodigd.

Individuele trajecten

Online of telefonisch adviesconsult voor medewerk(st)ers - 30 minuten

De online of telefonische adviesconsulten zijn laagdrempelig. Het is een eerste kennismaking met de specialiste, waarbij er een inventarisatie plaatsvindt door middel van een door de werkneemster vooraf ingevulde vragenlijst. Op basis van de uitkomsten wordt er vervolgens bekeken welke mogelijkheden er zijn om klachten op te lossen. Daarnaast is er ruimte om eventuele (persoonlijke) vragen te stellen aan de specialiste. 

Individueel consult voor medewerk(st)ers - 60 minuten
De individuele consulten vinden fysiek plaats in de praktijk van de specialiste of op de werkvloer. Deze consulten zijn gericht op het zo snel mogelijk oplossen van de klachten. Na de inventarisatie vindt er direct een eerste opzet van een behandelplan plaats, om zo de werkneemster zo snel mogelijk te helpen.
Een volledig behandeltraject van vier maanden
Dit behandeltraject voor werkneemsters is ook opgenomen in de Present service van Achmea. Gedurende dit traject heeft de medewerkster per maand één consult bij de specialiste in de praktijk. De klachten worden in kaart gebracht en samen, met de specialiste, wordt er een behandelplan opgesteld op basis van de inventarisatie bij de medewerkster. Gedurende het traject wordt er op basis van de effectiviteit, aan de hand van Practice Based Evidence* werken, gekeken of de behandeling voldoende effectief is en wordt de behandeling eventueel bijgesteld. Indien nodig kan de specialiste aanvullend bloedonderzoek bij een laboratorium aanvragen om zodoende nog effectiever de behandeling in te zetten. Dit traject bestaat in totaal uit maximaal vier consulten, inclusief eventuele medicatie en (eventueel) aanvullend bloedonderzoek. 

*Practice Based Evidence is het vergelijken van ingevulde vragenlijsten. Meer informatie hierover is terug te vinden bij EviCare en bij Aantoonbaar Beter.
Health check
Naast de consulten die gericht zijn op hormonale klachten biedt Care for Women ook gezondheidschecks aan. Een soort apk voor het lichaam, welke 30 minuten duurt. Deze health check kan uitgevoerd worden op locatie van de werkgever of bij de specialiste in de praktijk.

Tijdens de health check wordt door middel van een vingerprik de LDL, HDL, Triglyceriden, ratio en de glucose bepaald. Daarnaast meet de specialiste de bloeddruk, de spierskeletmassa en bekijkt de Body Mass Index (BMI). Aan de hand van de waarden vindt er een deskundige analyse plaats en krijgt de medewerker een uitgebreid persoonlijk advies met betrekking tot de huidige situatie. De health check is aan te bieden aan zowel mannelijke als vrouwelijke medewerkers.