Verontrustende cijfers over ziekteverzuim

Care for Women Icon
Care for Women Icon
Over ziekteverzuim door hormonale klachten is bij veel werkgevers tot op heden nog weinig bekend. Vaak melden vrouwen zich ziek met vage klachten en wordt er al snel de diagnose burn-out of depressie gesteld. ''Doet u het maar een tijdje rustig aan'' is dan vaak onderdeel van de behandeling in combinatie met slaapmedicatie of een antidepressivum. Dit resulteert in weinig vooruitgang en onnodig ziekteverzuim. Overgangsklachten of menstruatieklachten vragen namelijk om een hele andere aanpak.

Wist u dat 1 op de 3 werkende vrouwen in de leeftijd 45 - 50 jaar regelmatig door overgangsklachten uit het arbeidsproces vallen? Of dat 1 op de 12 vrouwen rond de menstruatie last heeft van migraine en dat deze vrouwen 4,2 dagen per 3 maanden uitvallen ten opzichte van 2,4 dagen bij vrouwen zonder migraine?

Wist u bovendien dat zodra een zwangere werkneemster verzuimt, het zwangerschaps- of bevallings gerelateerde verzuim oploopt tot een gemiddelde van 52 dagen in plaats van 17 dagen? Care for Women zet de cijfers uit onderzoek voor u op een rij.

Verzuim tijdens de overgang

Onderzoekers van het Nij Smellinghe Ziekenhuis in Drachten concludeerden in een grootschalig onderzoek dat maar liefst 1 op de 3 werkende vrouwen, in de leeftijd van 45 tot 50 jaar, regelmatig uit het arbeidsproces vallen door overgangsklachten. Enkele voorbeelden hiervan zijn slapeloosheid door opvliegers, gewrichtsklachten en depressie. De onderzoekers zijn van mening dat dit ziekteverzuim maatschappelijke aandacht verdient. Werkgevers zijn zich er vaak nog niet van bewust dat veel verzuim door de overgang komt. Ook concludeerden zij dat werkgevers zelden voorlichting geven aan werkneemsters. Dat is jammer, want dat zou veel onnodig ziekteverzuim kunnen voorkomen.

Verzuim rondom de menstruatie

Onafhankelijk NIPO onderzoek toonde aan dat in Nederland 1 op de 12 vrouwen, volgens officiële criteria van de International Headache Society (IHS), last heeft van migraine rond de menstruatie. Van deze vrouwen wordt 45% ernstig belemmerd in haar werk. Engels onderzoek toonde aan dat vrouwen die last hadden van menstruele migraine maar liefst 4,2 dagen per drie maanden missen ten opzichte van 2,4 dagen bij vrouwen zonder menstruele migraine. Bovendien gaven vrouwen uit hetzelfde onderzoek aan dat pas na 6 dagen werkhervatting, de productiviteit op de helft van het gebruikelijke zat. 

Ook hevige, langdurige en onregelmatige menstruatie of bloedverlies tussen de menstruaties door blijkt een belangrijke factor voor verzuim te zijn. Hevig menstrueel bloedverlies behoort binnen de gynaecologie zelfs tot de meest voorkomende klacht. 20% van de vrouwen heeft hier last van. In Nederland zijn dit 800.000 vrouwen in de leeftijd van 35 tot 55 jaar.

Aan verzuim rondom de menstruatie wordt nog heel weinig aandacht gegeven door werkgevers. Hierdoor hebben zij vaak niet goed in kaart hoe vaak dit bij hun voorkomt. Het is een verborgen vorm van verzuim waar met een gerichte interventie juist heel snel resultaat geboekt kan worden.

Verzuim tijdens de zwangerschap

In het uitgebreide rapport 'Ziekteverzuim bij zwangeren' van TNO is er te zien dat, los van het zwangerschapsverlof, onder deze groep vrouwen regelmatig extra ziekteverzuim optreedt. Bijna de helft van de vrouwen die zwangerschaps- of bevallingsverlof had, verzuimde in de periode voorafgaand of na hun zwangerschap. 

Voor het zwangerschapsverlof verzuimt gemiddeld 36% van de vrouwen vanwege de zwangerschap. Na het bevallingsverlof verzuimt 4% als gevolg van de zwangerschap en/of bevalling. Als vrouwen na de zwangerschap verzuimen, duurt dit gemiddeld twee keer langer dan tijdens de zwangerschap.

De kans op verzuim lijkt onder zwangere werkneemsters ongeveer even groot als onder de gewone werkende bevolking, maar de verzuimduur is veel langer. Als een werkneemster verzuimt bedraagt de gemiddelde duur circa 17 (werk)dagen, maar van een zwangere werkneemster bedraagt het zwangerschaps- of bevalling gerelateerde verzuim gemiddeld 52 dagen. Ook hier is met het geven van goede informatie en ondersteuning snel winst te behalen.

Verkeerde diagnose leidt onnodig tot lang verzuim

De menstruatie, een zwangerschap en de overgang zijn situaties waarbij het hormonale systeem van vrouwen verandert. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de impact hiervan op het lichamelijk maar vooral ook het geestelijk welzijn van vrouwen ernstig onderschat wordt. Een depressie ligt vaak voor de hand, maar is het wel een depressie? De klachten van een depressie en hormonale disbalans lijken immers veel op elkaar. De behandeling is echter volstrekt anders. Bij een hormonale disbalans zal de standaard behandeling voor depressiviteit niet effectief zijn en zal er naar een andere oplossing gezocht dienen te worden. Een oplossing waarbij het hormonale stelsel weer in balans gebracht wordt en dat is niet heel ingewikkeld. 

Onderzoek, onder de cliënten van Care for Women, toont aan dat maar liefst 64% van de vrouwen met hormonale klachten, die voor hulp bij een Care for Women specialiste komt, te maken heeft met depressiviteit. Hiervan gebruikte 12% inmiddels een antidepressiva en 28,5% slaapmedicatie.


Van de vrouwen die antidepressiva gebruikten geeft 41,4% aan dat de klachten en/of het medicijngebruik gestopt of vermindert is naar aanleiding van de behandeling door de Care for Women specialiste. In slechts 2 tot 3 consulten voelen zij zich alweer een stuk beter en kunnen zij weer aan het werk. 

Onnodig lang ziekteverzuim

Wat kunnen wij voor uw bedrijf betekenen

Care for Women helpt al meer dan 25 jaar vrouwen die problemen ervaren door een hormonale disbalans. Voor bedrijven verzorgt Care for Women al jaren lang verschillende programma’s om medewerksters, leidinggevenden en andere betrokkenen bewust te maken van de problematiek. Van workshops voor managers, HRM, leidinggevenden en bedrijfsartsen tot webinars en workshops, online (kennismakings-) consulten voor medewerk(st)ers.

De diensten zijn een eenvoudige oplossing om aankomende problemen tijdig te signaleren en tot een oplossing te komen, waardoor (langdurig) ziekteverzuim vermindert. Niet voor niets heeft Achmea Zilveren Kruis verschillende diensten voor werkgevers van Care for Women opgenomen in hun collectiviteiten.

Wilt u ook als werkgever (langdurig) ziekteverzuim bij uw medewerksters voorkomen? Kijk dan naar welke diensten Care for Women aanbiedt om dit verzuim terug te dringen en overleg met ons welke mogelijkheden het beste bij u, het bedrijf en medewerk(st)ers zou kunnen passen!