Ervaringen van bedrijven

Care for Women Icon
Care for Women Icon

Care for Women helpt al jaren bedrijven bij het verminderen van het verzuim en wordt inmiddels ook door Achmea vanuit het pakket Present vergoed. Individuele consulten worden zelfs door de meeste zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Hieronder leest u een aantal ervaringen van bedrijven waar wij al diverse workshops, webinars of individuele consulten hebben uitgevoerd. 

Ervaringen

Zorg in Oktober te Bladel – ”Heel verhelderend met nieuwe inzichten”.

Binnen de organisatie was er weinig kennis over de overgang. Daarnaast wilden we kijken naar samenwerkingsmogelijkheden om vrouwen met klachten door te verwijzen. De deelnemers vonden de presentatie verhelderend en hebben nieuwe inzichten gekregen. De bedrijfsarts vond het een goede presentatie en heeft nieuwe inzichten meegenomen. Na de presentatie gaan wij binnen de organisatie kijken hoe we dit onder onder het licht kunnen brengen bij onze leidinggevenden. Ik voel de ruimte om bij vragen weer contact op te nemen. De presentatie kwam zeker wel overeen met de verwachtingen. Wat we meenemen uit de presentatie zijn inzichten bij het proces van overgang, de ondersteuningsmogelijkheden en wat een Care for Women specialist voor ons kan betekenen. Daarnaast heeft het ons ook inzicht gegeven in welke valkuilen er zitten bij bedrijfsartsen en huisartsen. Denk hierbij aan het onderkennen en ondersteunen van overgangsgerelateerde klachten.

We bevelen Care for Women zeker aan! Hartelijk dank voor alle inzichten en het enthousiasme en bereidheid om onze organisatie verder te helpen
“.

Simone Gierman-Snoeren – Senior HR-Adviseur – Zorg in Oktober in Bladel

MBO Zone college – Blij dat het onderwerp aandacht kreeg binnen de school, presentatie becijferd met een 8,2

De specialiste Nicole Elshof heeft een workshop mogen geven bij de MBO Zone College in Zwolle. Zone College heeft een enquête gehouden onder de deelnemers en hieruit is er het volgende gekomen:

70% van de ondervraagden was niet op de hoogte van het bestaan van een overgangsconsulente. 90% van de aanwezigen heeft voldoende informatie ontvangen deze middag. 45% van de aanwezigen vindt het een goed idee om ook voor mannen iets te organiseren.  

40% zou nog wel een vorm van opvolging willen voor wat betreft het onderwerp, 60% heeft genoeg info gehad. Voor een soort van opvolging kiest:
– 40% voor een Health Check
– 30% een vervolg op het onderwerp
– 30% voor een consult / adviesgesprek bij de specialiste.

Iedereen was erg positief over de presentatie. Men was blij dat het onderwerp aandacht kreeg binnen de school en vond het een goed initiatief! Voor je uitleg / presentatie ontvang je van de ondervraagden een 8,2 als rapportcijfer!

Vanuit de organisatie willen we dit onderwerp jaarlijks terug laten komen door het te plaatsen op de agenda. Met als invulling een jaarlijkse presentatie.

Hanneke Koelma – Bruggeman, Managementassistent Zorgcentrum. Zone College Zwolle

Richting – De praktische en interactieve insteek werd als zeer prettig ervaren

Richting is een energieke, ambitieuze en groeiende arbodienst met locaties door heel Nederland. De Webinar is super goed ontvangen door onze casemanagers en bedrijfsartsen en voldeed volledig aan de verwachting. De praktische en interactieve insteek werd als zeer prettig ervaren.
Via een overgangsconsulent van Care for Women zijn we bij jullie uitgekomen. Omdat jullie goede recensies hebben en al jaren ervaring in dit vakgebied hebben, was de keuze snel gemaakt om door jullie een Webinar ‘verzuim door hormonale veranderingen’ te laten verzorgen.
Wij denken dat arbodienstverlening anders kan. Sterker nog; het moét anders, omdat het om mensen gaat. Met een steeds grotere groep bevlogen collega’s inspireren we werkgevers en medewerkers om duurzaam inzetbaar te zijn.

Lisa Koning – Consultant duurzame inzetbaarheid/bemiddelaar – Richting B.V.

Zorgcentrum St. Franciscus – Vanuit verzuim oogpunt en preventie ook heel verhelderend

Als werkgever willen we graag meer aandacht besteden aan vitaliteit en gezondheid en de workshop met dit onderwerp ‘hormonale rollercoaster’ past hier goed in. Bovendien sluit het goed aan bij een deel van onze medewerkerspopulatie. Via netwerkcontacten en Google zijn we bij Care for Women terecht gekomen. Dit omdat CfW veel kennis en ervaring hebben op dit vlak.

De deelnemers vonden de workshop zeer waardevol, interessant, verhelderend, fijn om zaken samen te kunnen delen met hele goede tips! Wij als werkgever ervaarde dit hetzelfde als de deelnemers, zeer interessant en vanuit verzuim oogpunt en preventie ook heel verhelderend. Het sloot precies aan bij onze behoeften en vragen.

Grootste keypoints die we uit de workshop hebben gehaald is de achtergrondinfo over wat er in het lichaam gebeurt, praktische tips en de valkuilen/vooroordelen. We raden Care for Women en Celine Vervoorn zeker aan!

Zorgcentrum St. Franciscus in Gilze https://stfranciscus.nl/

Workshop ‘hormonale rollercoaster’ (betreffende overgang maar ook PMS, menstruatie, zwangerschap andere hormonale disbalansen)

Espria – Landelijke en kundige specialisten voor een duurzame inzetbaarheid en vitaliteit binnen ons concern. We hebben een hoop nieuwe inzichten gekregen

Espria is een Nederlands zorgconcern dat bestaat uit verschillende zorgorganisaties. Deze verlenen zorg aan kwetsbare mensen, zoals verpleging, verzorging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en zorg op afstand middels technologie. Espria biedt zorg in Noord-, Oost-, Midden- en (Noord)west-Nederland. In totaal werken er ongeveer 17.000 medewerkers bij Espria of één van de bijbehorende zorgorganisaties. Het overgrote deel van onze medewerkers is vrouw.

Binnen Espria werken we vanuit het Kenniscentrum Vitaliteit en de vakgroep Vit nauw samen om vorm te geven aan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit binnen ons concern. We streven naar structurele aandacht voor vitale en duurzaam inzetbare medewerkers. Naast informatie, tips en adviezen op ons Vitaliteitsplein, een centraal platform op ons intranet, brengen we campagnematig relevante onderwerpen onder de aandacht bij onze collega’s.   

Eén van de onderwerpen die we onder de aandacht brengen is de overgang. Klinkt misschien raar, maar het overgrote deel van onze medewerkers is vrouw in de leeftijd 40+. Vroeg of laat krijgen zij allemaal te maken met overgangsklachten.

In 2020 zijn we begonnen met communiceren over het onderwerp de overgang. Het was best spannend om hier vanuit de werkgeverskant aandacht voor te vragen. We wisten van tevoren niet hoe werknemers hierop zouden reageren. Door corona konden we geen fysieke bijeenkomsten organiseren. We besloten om Webinars aan te bieden. Dit deden we in samenwerking met Care for Women (CfW). Karin van CfW verzorgde het Webinar voor leidinggevenden en twee Webinars voor medewerkers over het herkennen en erkennen van de overgang. We kregen hier zulke positieve reacties op dat we besloten om in 2021 het thema de overgang opnieuw onder de aandacht te brengen. Naast de Webinars voegden we toen de optie: een persoonlijke speeddate met een overgangsconsulent toe. Collega’s konden anoniem een afspraak maken en hun persoonlijke vraag stellen aan de consulent.  Het aantal aangevraagde speeddates was lager dan verwacht maar we zijn al heel blij met de collega’s die we wel bereikt hebben. We merken dat de collega’s die bij de Webinars en/of speeddates waren hier erg enthousiast over zijn en nieuwe inzichten hebben gekregen.

Het is fijn om met een landelijke organisatie samen te werken op dit onderwerp. De collega’s van CfW die wij hebben gesproken waren prettig in de omgang en kundig!

Wat we prettig vonden aan CfW is dat ze een landelijke bezetting hebben. Aangezien onze zorgorganisaties verspreid zijn over een groot deel van het land is het voor ons prettig dat een medewerker bij interesse in de buurt terecht kon voor een vervolg bij CfW. Daarbij wordt het aanbod in de meeste pakketten vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Nicolien Oomen – Vitaliteitsexpert Espria

Vista college – De Workshop liet een duidelijke relatie met verzuim zien, met tastbare informatie voor duurzame inzetbaarheid

We hebben bij Vista College een workshop ‘de Hormonale achtbaan voor vrouwen’ mogen geven. Dit is hoe zij het hebben ervaren:

De workshop is als heel positief ervaren. We hoorden ‘geluiden’ uit onze organisatie van vrouwen van de leeftijdsgroep die met de overgang te maken hebben/krijgen. Via onze bedrijfsarts zijn we bij Care for Women terecht gekomen.  
Care for Women heeft een prettige site, goede en zeer prettige telefonische informatie en een consulent in de naaste omgeving. Dat zijn de redenen waarom we voor Care for Women hebben gekozen.

De workshop kwam goed overeen met de verwachting. We hadden de inhoud goed doorgesproken. De enige tip voor de volgende keer is om de deelnemers iets meer opdrachten in kleine groepjes te laten doen, zodat er ook onderling meer over gesproken (gaat) wordt.

Wat we meenemen uit deze workshop is de duidelijke relatie met verzuim, tastbare informatie waardoor we het ook kunnen opnemen als interventie voor onze vrouwelijke medewerkers in het kader van duurzame inzetbaarheid. Het is nu duidelijk een benoemd thema, dat overigens wel nog meer exposure en aandacht moet krijgen.

We zouden Care for Women zeker aanbevelen.

-Eline Hermans, Senior consulent P&O

UWV – Bijzonder leerzaam, juist ook voor een man!

Ik heb met bewondering deelgenomen aan het Webinar hormonale achtbaan bij UWV. Het was bijzonder leerzaam. Juist ook voor een man!

Tante Louise – De Workshops zijn een terugkerend onderdeel op onze vitaliteitskalender

Wij hebben Celine en Care For Women gevonden door aanbeveling van een collega. Na een workshop ‘fit door de overgang’ bijgewoond te hebben, heb ik Celine gevraagd deze workshops ook voor tante Louise te verzorgen. We merken dat het goed is om een keer op een serieuze manier stil te staan bij de overgang en wat dit met mensen doet. Er worden ervaringen en verhalen gedeeld en heel veel tips worden ter harte genomen. De workshops worden ontzettend gewaardeerd en zijn een terugkerend onderdeel op onze vitaliteitskalender. Ik kan het iedereen aanbevelen!

Zorgorganisatie, Bergen op Zoom, zorg en verpleegcentra

Thebe – Er is veel te doen is aan klachten mbt de overgang. Belangrijk om deze serieus te nemen en hierover in gesprek te gaan.

Via een collega vitaliteitsadviseur uit mijn netwerk hoorde ik van Care for Women. In de zorg werken relatief veel vrouwen en binnen onze organisatie is het aandeel 40 jaar+ vrouwen erg groot. In gesprekken hoorden we vaak klachten en begrip over de overgang voorbij komen. Wij hebben het doel om de overgang uit de taboe sfeer te halen. Daarnaast willen we onze medewerkers praktische tips geven en vooral ook al vroeg voorbereiden op wat mogelijk gaat komen. De deelnemers vonden het heel prettig en leerzaam. Een aantal deelnemers hebben een consult geboekt. Ook gaven de deelnemers aan dat het fijn is om te ervaren dat er meer collega’s tegen bepaalde klachten aanlopen.

Ik vond de workshop ook erg prettig en leerzaam. Het heeft mij er nog meer van bewust gemaakt om in vitaliteitsgesprekken de overgang aan te stippen bij medewerkers (40 jaar+) die niet goed in hun vel zitten (denken dat ze tegen burn-out aanzitten of depressiviteit). De workshop kwam zeker overeen met de verwachtingen. Deelnemers weten nu meer over de overgang en zijn ook aan de slag gegaan met hun leefstijl.

Wat we uit de workshop hebben gehaald is dat er best veel te doen is aan klachten mbt de overgang. Belangrijk om deze serieus te nemen en hierover in gesprek te gaan. Het erkennen dat een medewerker last heeft van de overgang doet al erg veel voor de medewerker. De eerste klachten beginnen al in de 40+ jaren. Door medewerkers hierop te wijzen, en leefstijl aan te passen, zorg je er mogelijk voor dat er minder uitval is.

Ik beveel Care for Women (in het bijzonder Celine Vervoorn) zeker aan vanwege de praktische aanpak.

Zorgorganisatie, thuiszorg en zorg in woonzorgcentra in 24 gemeenten in Midden- en West-Brabant