Vrouwspecifieke zorg. Een absolute noodzaak!

Care for Women Icon
Care for Women Icon

Zo, een eigen blog. Nog nooit gedaan, maar al vaak gevraagd. Vertellen over wat mij bezig houdt. Waarom ik zo’n voorvechtster ben van vrouwspecifieke zorg. Laten we even helder zijn. Al jaren strijden vrouwen voor een gelijke behandeling, bijvoorbeeld als het gaat om salaris. Ik ben zelf ook een groot voorstander van deze gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar als het gaat om onze gezondheid, strijd ik juist al jaren voor ongelijkheid. Voor erkenning van het verschil. Verschil? Welk verschil dan? En is dit verschil nu werkelijk zo groot dat je je er druk om moet maken? Ik vind van wel en leg je graag uit waarom.

De cijfers op een rij

Eerst maar eens wat cijfers onder elkaar:

 • De man is gemiddeld 11 cm groter dan de vrouw;
 • De man is gemiddeld 12 kilo zwaarder dan de vrouw;
 • Het vetweefsel is bij de man ongeveer 15% en bij de vrouw ongeveer 25% van het lichaamsgewicht;
 • De man heeft meer testosteron (hormoon) en daardoor meer spieren. De vrouw heeft gemiddeld 30% spierweefsel en de man 40%;
 • De gemiddelde hartslag ligt voor mannen tussen de 70 en 85 slagen per minuut en is bij vrouwen in dezelfde situatie iets sneller namelijk tussen de 75 en 90 slagen per minuut;
 • De heupen van een man zijn gebouwd om snel te kunnen lopen, die van de vrouw om een kind te kunnen dragen en baren.

  Maar ook als het gaat om onze gezondheid zien we dat wij meer gezondheidsproblemen hebben als mannen, bijvoorbeeld:

 • Wij krijgen 2 maal zo vaak de diagnose depressie als mannen. – Men schat 1 op de 5 vrouwen versus 1 op de 10 mannen;
 • Hart- en vaatziekte is doodsoorzaak nummer 1 bij ons. – Gemiddeld 57 vrouwen tegen 51 mannen per dag;
 • Reumatoïde artritis komt 2 maal zo vaak bij ons voor dan bij mannen. – Wij krijgen gemiddeld driemaal zo vaak osteoporose (botontkalking) dan mannen;
 • Astma komt bij ons vaker voor dan bij mannen;
 • Etc, want veel is nog niet onderzocht.

Kortom, mannen en vrouwen zijn als het gaat om gezondheid dus niet gelijk en dat moeten we ook niet willen. Verbazingwekkend dat hier echter zo weinig aandacht voor is. Zowel vanuit de medische wetenschap als vanuit vrouwen zelf. Zeker als dit betekent dat we wellicht betere behandelingen mislopen, een verkeerde dosering van medicijnen krijgen, soms niet serieus genomen worden, enz. En daar kan ik mij niet in vinden. Ik vind dan ook dat hier meer aandacht voor moet komen, zowel vanuit de medische wetenschap als vanuit vrouwen zelf. Want we moeten ook zelf goed weten hoe e.a. zit. Alleen dan kunnen we voor onszelf opkomen en er iets aan doen!

Slechts een voorbeeld

Neem uit het bovenstaande rijtje hart- en hart- en vaatziekte bijvoorbeeld. Wist jij dat vrouwen andere klachten van een hartinfarct kunnen hebben dan mannen? Belangrijk dus om zelf alert te zijn, zeker als je straks niet tussen 6 plankjes wilt liggen omdat je klachten niet goed herkend zijn.  Daarnaast is er ook een verklaarbare reden waarom wij meer last hebben van osteoporose en wij vaak zo krom gaan lopen als we ouder worden. Dat komt o.a. omdat ons lichaam na de overgang veel sneller bot gaat afbreken. Belangrijk voor ons als vrouw om te weten. Je kunt er namelijk goed preventief al iets tegen doen. En zo zijn er nog vele voorbeelden.

Hulp vanuit de politiek

Gelukkig begint ook de politiek hier over na te denken. Vorig jaar verscheen een groot rapport van ZonMW met als titel: Vrouwen zijn anders. Hoera, dat we dit in het jaar 2012 mee mogen maken. Maar ook onze staatssecretaris dr. Jet Bussemaker besteedt er uitgebreid aandacht aan in haar hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013 – 2016, welke zij op 10 mei 2013 aan de tweede kamer verstuurd. Zij stelt hierin dat er in Nederland nog weinig aandacht is voor sekseverschil in de gezondheidszorg. Dat er een sterke roep vanuit gezondheidszorg, wetenschap, vrouwenorganisaties e.a. stakeholders is voor meer ‘genderspecifieke’ zorg. Zij beloofd in deze brief dat het kabinet zich gaat inzetten voor vergroting van de kennis en het bewustzijn bij stakeholders en onderzoeken of er zelfs een apart programma vrouw en gezondheid moet worden gestart. Een mooie ontwikkeling, die ik zeker op de voet zal volgen en waarvan ik jullie op de hoogte zal houden. Laten we met elkaar zeker aandacht blijven vragen voor zaken die vragen om gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar ook erkennen dat deze er soms niet is.