Handboek vrouwspecifieke geneeskunde uitgekomen

Care for Women Icon
Care for Women Icon

Eindelijk is het er: een goed handboek waarin medici en professionals zich kunnen verdiepen in het feit dat mannen en vrouwen toch echt verschillend zijn. Het handboek opent deze discussie gelijk met het volgende:

  • Cardiovasculaire ziekten treden bij vrouwen zeven tot tien jaar later op dan bij mannen.
  • Vrouwen zijn twee keer zo vaak depressief als mannen.
  • Vrouwen met diabetes type II hebben 50% meer kans op fatale coronaire ziekten dan mannen met dezelfde ziekte.

Hedendaagse geneeskunde vanuit een genderperspectief

Met deze voorbeelden tonen de auteurs, Prof. dr. B.C.J.M. Fauser, Prof. dr. A.L.M. Lagro-Janssen en Dr. A.M.E. Bos, direct aan dat het nu echt belangrijk is om sommige klachten en ziekten specifiek vanuit het vrouwelijke perspectief te bekijken. Ze stellen ook dat de hedendaagse geneeskunde voornamelijk voor en door mannen is ontwikkeld, en daarom hebben ze dit handboek ontwikkeld. Wat Care for Women betreft is dit een zeer goed initiatief!

Een belangrijk boek voor professionals

Het Handboek Vrouwspecifieke Geneeskunde is een complete Nederlandstalige uitgave over het onderwerp vrouwspecifieke geneeskunde. Het boek behandelt in 27 hoofdstukken een breed scala aan onderwerpen, van farmacotherapie tot diabetes. Ook is er aandacht voor vrouwspecifieke thema’s zoals preconceptie en mammacarcinoom. De informatie wordt op een toegankelijke manier gepresenteerd: er is veel aandacht voor casuïstiek en elk hoofdstuk wordt afgesloten met take-home messages. Men dient echter wel over enige medische kennis te beschikken om alles goed te kunnen begrijpen. We hopen dat veel medisch specialisten, huisartsen, zorgmanagers, zorgverzekeraars en anderen die te maken hebben met de gezondheid en ziekte bij vrouwen, de moeite nemen om dit boek te lezen. Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen, en het verhaal is simpel. Je ogen hiervoor sluiten betekent wat mij betreft nu echt je ogen sluiten voor de wil om kwaliteit van zorg te leveren. Die tijd is vanaf vandaag voorbij! Kijk voor meer informatie op www.vrouwspecifiekegeneeskunde.nl