Verzuim tijdens zwangerschap

Care for Women Icon
Care for Women Icon

Naar verzuim tijdens de zwangerschap en uitval na de zwangerschap is al veel onderzoek gedaan. De conclusie is helder: 36% van de zwangere vrouwen verzuimt t.g.v. hun zwangerschap. Het loont om hier als werkgever aandacht aan te besteden. Aan zwangerschapsklachten is vaak goed wat te doen. Bovendien blijkt dat conflicten vaak voorkomen worden als tijdig onderwerpen als borstvoeding, werktijden en wie gaat wat doen in het gezin besproken worden, ook met u als werkgever.

Onderzoek naar verzuimcijfers tijdens de zwangerschap

In het uitgebreide rapport ‘Ziekteverzuim bij zwangeren’ van TNO  is er te zien dat, los van het zwangerschapsverlof, onder deze groep vrouwen regelmatig extra ziekteverzuim optreedt. 

Cijfers Ziekteverzuim tijdens de zwangerschap

  • Bijna de helft van de vrouwen die in het kader van de Wet Arbeid en Zorg zwangerschaps- of bevallingsverlof had, verzuimde in de periode voorafgaand of na hun zwangerschap of bevalling.
  • Als vrouwen in verband met zwangerschap en bevalling verzuimen is de kans op verzuim tijdens de zwangerschap veel groter dan na de bevalling. Tijdens de zwangerschap (en voor het zwangerschapsverlof) verzuimt 36% van alle zwangere vrouwen vanwege hun zwangerschap. Na het bevallingsverlof verzuimt slecht 4% als gevolg van de zwangerschap en/of bevalling. Negen van de tien vrouwen die verzuimen als gevolg van de zwangerschap of bevalling, verzuimen tijdens de zwangerschap. Slechts één op tien verzuimt na de bevalling.
  • Maar, als vrouwen na de zwangerschap verzuimen duurt dit gemiddeld twee keer langer dan tijdens de zwangerschap. Ziekteverzuim na de bevalling is dus een probleem voor een beperkte groep vrouwen, maar zij moeten wel een langdurig beroep op de Ziektewet doen.
  • De kans op verzuim lijkt onder zwangere werkneemsters ongeveer even groot als onder gewone werkende bevolking, maar de verzuimduur is veel langer. Als een Nederlandse werkneemster verzuimt bedraagt de gemiddelde verzuimduur circa 17 (werk)dagen, maar van een zwangere werkneemster bedraagt het zwangerschaps- of bevalling gerelateerde verzuim gemiddeld 52 (kalender)dagen.
  • Onzekerheid of conflicten over mogelijkheden op het werk kunnen leiden tot stress en verzuim.
  • Kennis onder management en medewerkster vaak de oplossing is om verzuim terug te dringen

Wat kunnen wij voor jouw bedrijf betekenen

We verzorgen verschillende in company programma’s die de managers, bedrijfsartsen en medewerkers ondersteunen op het gebied van hormonale disbalans. Ons doel is om de vrouwen in het arbeidsproces te houden en het verzuim naar beneden te krijgen.

Vaak lijken bv burn-out, depressie klachten op klachten die voorkomen uit hormonale disbalans denk aan PMS en overgangsklachten. Dit leidt niet alleen tot onnodig verzuim, maar helaas vaak ook tot verstoringen in de arbeidsrelatie. Onbegrip en verkeerde diagnostiek zijn daar vaak de oorzaak van. Dat is jammer, want meestal zijn dit soort situaties door goede voorlichting en juiste diagnostiek goed te verhelpen en te voorkomen.

Wij Care for Women zijn een organisatie die zich al meer dan 20 jaar inzet voor vrouwen met hormonale problemen. De speciaal opgeleide Care for Women specialisten zijn verspreid over ongeveer 150 praktijken in heel Nederland en zijn zowel regulier als alternatief opgeleid. We maken gebruik van gerichte adviezen, een concreet behandelplan. Dit zorgt voor een effectiviteit boven de 80%. En een klanttevredenheid van 8,9% en na 2 á 3 consulten zijn de klachten al zover verminderd. 

Nieuwsgierig geworden?
Wil je meer weten welke diensten Care for Women aanbiedt? Lees hier verder...

Bronnen:

TNO rapport
Ziekteverzuim bij zwangeren