De Orange the World campagne van de Verenigde Naties vraagt van woensdag 25 november tot donderdag 10 december 2020 aandacht voor geweld tegen vrouwen. Tijdens deze campagne worden panden, bruggen, fonteinen en kerken in heel Nederland oranje verlicht.


De cijfers van geweldpleging zijn schrikbarend. Bijna de helft van de vrouwen en 1 op de 5 mannen heeft weleens met seksueel, huiselijk of een andere vorm van geweld te maken gehad. Dit gaf vaak een levenslange psychische en maatschappelijke schade als gevolg. ‘’Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd’’ is dit jaar het thema in Nederland. Momenteel blijft echter de overgrote meerderheid van de slachtoffers onder de radar. Voordat iemand zich meldt bij een instantie, hebben er vaak al meerdere geweldsincidenten plaatsgevonden.

Un Women Nederland, een internationale VN-organisatie voor vrouwenrechten, zet zich in om het melden van geweld zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dit doen zij met behulp van een petitie waarin ze de regering oproepen om met een integraal verbeterplan te komen waardoor iedere vorm van geweld gemeld kan worden.

Intimidatie of geweld door een partner, familielid, collega, docent of door wie dan ook is onacceptabel. Kom ermee naar voren, om jezelf en anderen te helpen!

Bernard van Kreelpoort, Veenendaal