Multidisciplinaire behandeling en begeleiding is noodzakelijk voor vrouwen met risico op vervroegde overgang. Dit bepleiten hoogleraren De Vos, Devroey (beiden Brussel) en Fauser (UMC Utrecht) in het gezaghebbende tijdschrift the Lancet. Gezondheidszorg vervroegde overgang moet dan ook veranderd worden.

Gezondheidszorg vervroegde overgang

In een overzicht presenteren zij de meest actuele status rondom primaire ovariële insuffientie (vervroegde overgang). Een dergelijk artikel betekent een leidraad voor dokters over de hele wereld die vrouwen met vervroegde overgangsverschijnselen behandelen. Het seminar geeft een compleet overzicht van de stand van zaken rondom deze aandoening en is gebaseerd op uitgebreid literatuuronderzoek. De auteurs beschrijven hoe de aandoening ontstaat, welke oorzaken het kent en welke behandeling voor deze vrouwen het meest optimaal is. Zij vinden dat elke vrouw waarbij de menstruele cyclus 90 dagen of meer duurt óf die minder dan 9 cycli per jaar heeft, verdacht is voor vroegtijdige veroudering van de eierstokken. Zij zou volledig onderzocht moet worden, inclusief genetische analyse.

Ingrijpend

Maar bovenal is het artikel een pleidooi voor onderzoek naar en betere zorg voor deze voor vrouwen zeer ingrijpende aandoening. De ziekte heeft tot nu toe weinig aandacht gekregen omdat het moeilijk is onderscheid te maken tussen een normale vroege overgang en een tekortschieten van de eierstokken.

Voorlichting

Zo wordt volgens de auteurs lang niet elke vrouw goed voorgelicht over de mogelijkheden die er zijn om alsnog kinderen te krijgen en zijn de grenzen van die mogelijkheden ook nog niet bereikt. De auteurs signaleren dat het nadelige effect van kankerbehandelingen op eierstokken weliswaar een stimulans is voor onderzoek naar behoud van vruchtbaarheid. Maar het onderzoek staat nog in de kinderschoenen. Eicellen invriezen en het in leven houden van eicellen buiten het lichaam zijn nog in de experimentele fase. prof. dr. Bart Fauser van het UMC Utrecht: “Deze vrouwen moeten niet alleen met een diagnose of medicatie naar huis worden gestuurd, maar moeten multidisciplinair worden begeleid en behandeld.”

Oorzaken

Oorzaken van vervroegde overgang kunnen genetisch zijn of een gevolg van chemotherapie, radiotherapie of een operatie. Het belangrijkste symptoom is het uitblijven van de menstruatie. De gevolgen voor de vrouw zijn groot: verlies van vruchtbaarheid, afname van de botdichtheid en cardiovasculaire of neurologische gevolgen, welzijn en seksuele gezondheid in het bijzonder.

Wat kan Care for Women voor jou betekenen?

Aan de overgang gaan de meeste vrouwen pas denken als ze al een eind in de veertig zijn. Toch is het ook mogelijk dat je veel jonger in de overgang terecht komt. Bijvoorbeeld door een ingrijpende operatie of toch door ‘de natuur’. We begrijpen dat hierdoor veel vragen kunnen ontstaan, dat je er misschien onzeker van wordt. Het is belangrijk om je goed te laten voorlichten zodat je goed op de hoogte bent over oorzaken, problemen en mogelijkheden. De Care for Women specialiste is er voor jou als het gaat om voorlichting en het beantwoorden van al je vragen over dit onderwerp. Maak hier gemakkelijk online een afspraak.

Bron: umcu.nl