Uit verschillende onderzoeken blijkt dat eenzaamheid een risicofactor is voor hartziekten en andere gezondheidsproblemen. Om eenzaamheid te bestrijden zouden mensen moeten werken aan hun zelfbeeld. “De sleutel om eenzaamheid te bestrijden is niet het aanleren van sociale vaardigheden, maar het veranderen van het zelfbeeld van eenzame mensen” zegt een onderzoeker.

Eenzaamheid en de overgang

Ook tijdens de overgang voelen veel vrouwen zich eenzaam. Ze voelen zich onbegrepen, hebben het idee dat ze de enige zijn met deze klachten of problemen. De omgeving lijkt de problemen niet te begrijpen en de overgang wordt vaak aan de kant geschoven als aanstellerij of iets dat tussen de oren zit. Maar niets is minder waar, de overgang is echt en de klachten dus ook.

Care for Women neemt je klachten wel serieus. De Care for Women specialisten zijn opgeleid in de overgang. Zij kennen de klachten en kunnen je helpen met het vinden van een oplossing. Daarnaast is de specialiste zelf ook vrouw. Blijf dus niet lopen met je klachten, maar maak een afspraak! Dat kan 24 uur per dag in de online webagenda of door te bellen naar 088 442 0442. Een consult bij Care for Women wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering en een verwijzing van je huisarts is niet nodig.