Voordat de menopauze begint, is je liefde en zorg om het welzijn van je kinderen en omgeving, sterker dan je boosheid en ergernis. Je wilt je kinderen een veilige en rustige basis te geven voor hun ontwikkeling en groei. Voordat je menstruatie onregelmatig wordt, merk je al dat je prikkelbaarder bent. Je ergert je veel sneller aan mensen en situaties, die je voorheen niet opvielen en die je altijd normaal vond. Maak jij op dit moment de menopauze mee of denk jij dat het begin eraan komt? Maak dan eens een afspraak bij een Care for Women specialiste. De menopauze is niet prettig, maar er is goed iets aan te doen. Door haar specifieke opleiding in vrouwengezondheid kan de Care for Women specialiste samen met jou het beste van de menopauze maken.

Menopauze en energie

Tijdens de menopauze kun je een enorme weerzin ervaren. Je weet echt niet wat je overkomt, je leven wordt op zijn kop gezet. Je verzet je tegen de gewoontes die nu in je leven aanwezig zijn. Je voelt een afkeer van die dingen die je tot nu toe hebt gedaan, die dingen wil je nu helemaal niet meer doen! Dit komt doordat je meeste energie was gericht op de zorg voor anderen. Nu word je eraan herinnerd dat je ook eigen passies en eigen behoeften hebt. Het gevoel je terug te willen trekken uit de buitenwereld is groot. Je hebt de behoefte om een pauze nemen van alles en iedereen. Kun je wel wat meer energie gebruiken? De Care for Women specialiste helpt je graag op weg met een passende behandeling.

Menopauze en woede

Het is niet ongewoon dat je tijdens je menopauze sneller geïrriteerd raakt of zelfs kwaad kan worden door zaken die je eerder langs je af liet glijden. Het is bekend dat hormonen een rol spelen bij agressie en woede. Dit betekent dat hormonale veranderingen het makkelijker maken om woede te voelen en ervaren. De woede die je tijdens je menopauze ervaart heeft vaak een diepere betekenis, zoals zelfopoffering, teveel verantwoording, onopgeloste zaken uit het verleden, onrecht wat je wordt aangedaan, het verlies van macht, beledigingen of kleineringen, niet kunnen rekenen op beloften of op afspraken.

Menopauze en intimiteit

Doordat je de menopauze doorgaat, kan je zin in vrijen afnemen of zelfs een tijdlang helemaal verdwijnen. Je ervaart niet meer de seksdrift zoals je die kende. Je hoeft immers geen leven meer door te geven. De overgang is een proces waarin een vrouw allerlei veranderingen ondergaat, niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. Dat uit zich onder andere in de manier waarop je je relatie beleeft. Wat tot dan toe goed en wederkerig voelde, behoeft aanpassing. Het zijn allemaal voorbereidingen om uiteindelijk de vrouw te worden die je na de menopauze zult zijn.

Menopauze en vergeetachtigheid

Je hoort veel vrouwen tijdens de overgang zeggen dat ze ‘een hoofd vol watten hebben’ en vergeetachtig zijn. Het voelt alsof de logica-kant van de hersenen even gaat slapen. Is het een aftakeling van je hersenen? Nee het is geen aftakeling en ook geen beginnende dementie. Het hoort bij de herinrichting van de hersenen die ontstaat door de hormonale schommelingen. Probeer er ontspannen mee om te gaan. Gun je hersenen de tijd die ze nodig hebben.

Care for Women specialiste

De Care for Women specialiste kan je door de periode van de overgang heen helpen. Want het is ook niet niks en dat weet zij als ze de beste. Ze is zelf ook vrouw en weet dus precies waar jij door heen gaat. Daarnaast heeft ze een opleiding gevolgd in vrouwen en hun hormonen en kan je dus door haar kennis en ervaring precies vertellen welke behandeling het beste bij jouw klachten of problemen past. Klik hier om een afspraak te maken.