Steeds meer mensen maken gebruik van complementaire zorg, dat kwam al uit het signalement van ZonMw (maart 2014). Maar hoe zit het met het gebruik van complementaire zorg in zorginstellingen in de curatieve en langdurige zorg? Daar is weinig over bekend. Daarom is een inventarisatie gedaan binnen de verpleeghuiszorg en ziekenhuiszorg. En wat bleek? Er lijkt een trend ontstaan te zijn waarbij complementaire zorg in reguliere zorginstellingen wordt aangeboden.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek zijn de websites van ziekenhuizen in Nederland gescreend op bepaalde woorden die duiden op complementaire zorg. Voorbeelden zijn acupunctuur, complementair(e), haptonomie, homeopathie en voetreflexmassage. Van de 91 onderzochte ziekenhuizen geven er 84 aan complementaire zorg te gebruiken. Slechts 7 ziekenhuizen konden zich daar niet mee identificeren. Opvallend is dat ziekenhuizen deze zorg niet als zodanig op de website aanbieden. De ziekenhuizen gebruiken vooral de specifieke namen voor de betreffende methode zoals yoga, mindfulness en ontspanningsoefeningen.

Ook zijn interviews en focusgroepen uitgevoerd om te achterhalen hoe professionals in de zorg over complementaire zorg denken. Zo werd ontdekt dat de professionals denken dat er kansen voor complementaire zorg zijn in de zorg voor kwetsbare mensen(ouderenzorg, oncologie) en gespecialiseerde centra zoals pijnpoli’s. Ook in de zorg die zich richt op vrouwen tussen 45 en 60 jaar wordt meer complementaire zorg verwacht door de ondervraagde professionals. Als kansrijke thema’s voor onderzoek worden onder andere veiligheid, samenwerkingsmogelijkheden en kosteneffectiviteit genoemd.

Alternatieve, complementaire of reguliere zorg?

Tot enige tijd geleden werd complementaire zorg vaak benoemd als alternatieve genees- of behandelwijze. Dit komt omdat men er vroeger vanuit ging dat deze zorg in plaats van de reguliere medische zorg werd ingezet. Tegenwoordig is echter bekend dat veel patiënten zowel reguliere als de vroegere alternatieve zorg gebruiken. Daarom wordt tegenwoordig gesproken van complementaire zorg, als aanvulling op de reguliere zorg. Helaas is samenwerking tussen deze zorgverleners nog wel eens lastig vanwege een verschil in visie op ziekte en gezondheid.

“Werk beter samen, voor de cliënt”, aldus Care for Women

Al jaren pleit Care for Women voor een betere samenwerking tussen reguliere en complementaire geneeskunde. De ervaring leert dat veel vrouwen de verschillende soorten behandelingen zouden willen combineren. Helaas is dat niet altijd bespreekbaar bij de diverse zorgverleners. Vanuit het oogpunt wat het beste bij de patiënt past probeert Care for Women dit te veranderen. De Care for Women specialiste kijkt dan ook naar een passende behandeling, ongeacht of deze onder reguliere of complementaire zorg valt. Heb jij klachten die te maken hebben met je hormonen, bijvoorbeeld tijdens de overgang, je menstruatie of zwangerschap, en wil je hier iets aan doen? Ga dan eens langs bij de Care for Women specialiste. Deze professionele zorgverlener is zelf vrouw en kijkt samen met jou naar een behandeling die bij je past. Een verwijzing van je huisarts is niet nodig en de meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten vanuit de aanvullende verzekering. Maak eenvoudig online een afspraak of bel met 088-4420442.