Hoewel veel mensen zich er niet van bewust zijn, heeft één op de drie Nederlandse volwassenen een verhoogd cholesterol! Een verhoogd cholesterol is echter wel één van de meest belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Wanneer je als vrouw de overgang achter de rug hebt, neemt dat risico alleen nog maar toe. Dit komt mede door de verminderde oestrogeenproductie.

De meeste mensen zullen van het begrip cholesterol gehoord hebben. De media en voedingsmiddelenindustrie besteden veel aandacht aan dit onderwerp. Wat veel mensen niet weten is dat cholesterol ook een onmisbare stof is voor je lichaam. Het is nodig voor de opbouw van lichaamscellen, de productie van hormonen en het speelt een belangrijke rol in je spijsvertering.

Goed en slecht

Het totaal cholesterol bestaat uit ‘goed’ en ‘slecht’.  De goede soort verwijdert het teveel aan cholesterol uit het bloed en de vaatwanden. Het ‘slechte’ cholesterol hoopt zich op aan de binnenwand van de vaten waardoor bloedvaten kunnen dichtslibben. Op die manier ontstaan hart- en vaatziekten zoals een hartinfarct, een beroerte of etalagebenen(vernauwing van de slagaderen naar de benen).

Het is van groot belang dat je op de hoogte bent van je eigen cholesterolgehalte. Als je je cholesterolwaarden kent en regelmatig laat controleren, kun je jouw risico op hart- en vaatziekten nagaan. Alleen het bepalen van je totale cholesterol is echter niet nauwkeurig genoeg. Het gaat om de verhoudingen tussen het ‘goede’ en ‘slechte’ cholesterol. Je totale cholesterol kan bijvoorbeeld goed zijn terwijl de onderlinge verhoudingen niet kloppen.

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten is een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die te maken hebben met het hart en de bloedsomloop. De belangrijkste zijn het hartinfarct, het herseninfarct (beroerte, hersenbloeding) en hoge bloeddruk. Deze groep van ziekten noemen we ook wel ‘welvaartsziekten’ omdat we er met onze levensstijl grote invloed op uit kunnen oefenen.

In Nederland zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer één. Vaak wordt gedacht dat hart- en vaatziekten specifieke mannenziekten zijn, maar niets is minder waar: door hart- en vaatziekten overlijdt 38 % van de vrouwen. Bij mannen zijn dat er 37%. Meestal treden hart- en vaatziekten bij mannen zo’n tien jaar eerder op dan bij vrouwen: na de overgang neemt het risico voor vrouwen duidelijk toe.

Oorzaken hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten worden doorgaans veroorzaakt door het dichtslibben van de bloedvaten: ook wel atherosclerose genoemd. Dit dichtslibben komt doordat het zogenaamde LDL-cholesterol zich samen met kalk en bloedresten hecht aan de bloedvatwand. Door deze vernauwing komt er te weinig zuurstofrijk bloed bij de organen (vaak bij hart of hersenen). Wanneer dan een vat plotseling helemaal wordt afgesloten spreken we van een hartinfarct of herseninfarct. Dit zijn levensgevaarlijke situaties.

Risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten zijn:

  • Te hoog cholesterolgehalte in het bloed, met name het ‘slechte’ LDL-cholesterol
  • Roken
  • Overgewicht
  • Hoge bloeddruk
  • Diabetes (suikerziekte)
  • Het vóórkomen van hart- en vaatziekten in de familie
  • Stress en te weinig lichaamsbeweging

Benieuwd hoe uw profiel is? Laat eens een speciale healthcheck verrichten door een Care for Women specialiste. Naast cholesterol wordt dan ook uw bloeddruk, BMI en bloedsuikerspiegel. Klik hier voor een afspraak.