Anticonceptie vergeten? Dat gebeurt iedereen wel eens. Geen paniek dus! Vaak is het nog prima op te lossen. Hieronder leggen we je uit wat je bij je vergeten pil, pleister of ring het beste kunt doen.

Anticonceptie vergeten

Als je minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van de anticonceptiepil (dus minder dan 36 uur na de laatst ingenomen pil), is deze nog betrouwbaar. Wij raden je aan hem dan alsnog in te nemen. De daaropvolgende pil moet je wel gewoon op hetzelfde tijdstip als gebruikelijk innemen. Dit betekent een kortere tijd tussen het innemen van deze twee pillen. Bij diarree of overgeven moet je ook oppassen. Als dit gebeurt binnen drie tot vier uur na inname van de pil, moet je zo snel mogelijk een nieuwe innemen, of in ieder geval binnen 12 uur na het tijdstip waarop je normaal je pil inneemt. De pil is niet meer veilig als je meer dan 12 uur te laat bent. Hoe meer pillen je vergeet, hoe groter de kans dat de werking verminderd is. Ook maakt het uit in welke week van een pilstrip je de pil vergeten bent. Wat je precies moet doen als je meer dan 12 uur te laat bent, kan verschillen per soort anticonceptiepil. Het beste kun je dan even contact opnemen met een Care for Women specialiste of je huisarts.

Anticonceptiering vergeten

De anticonceptiering heeft een veiligheidsmarge van drie uur. Dit houdt in dat de ringvrije periode nooit langer mag duren dan een week en drie uur. Als de ringvrije periode langer is geweest, is de betrouwbaarheid mogelijk verminderd en heb je dus kans op een zwangerschap. Als de ringvrije periode per ongeluk te lang heeft geduurd, breng dan zo snel mogelijk een nieuwe ring in en gebruik de eerste 7 dagen van deze nieuwe ring een extra barrièremiddel, zoals een condoom. Als je in de ringvrije periode ervoor onbeschermde geslachtsgemeenschap hebt gehad, bestaat er een risico op een zwangerschap. Overleg met je huisarts of informeer bij je apotheek wat je het beste kunt doen. Als je in de eerste week de ring meer dan drie uur hebt verwijderd, kan de werking van de ring ook verminderd zijn. Breng de ring zo snel mogelijk weer in en haal deze er niet meer uit totdat je de ring minstens 7 dagen aaneengesloten in hebt gehad. Gebruik gedurende deze 7 dagen extra voorbehoedmiddelen, bijvoorbeeld een condoom. Als je in de zeven dagen hiervóór onbeschermde geslachtsgemeenschap gehad, bestaat er een risico op een zwangerschap. Overleg met je huisarts of informeer bij je apotheek wat je het beste kunt doen.  Als de ring meer dan 3 uur verwijderd is geweest in de tweede week, breng deze dan alsnog in en gebruik de eerste zeven dagen een extra barrièremiddel. Ook in deze week heb je een verhoogde kans op een zwangerschap. Als de ring in de derde week meer dan 3 uur verwijderd is, breng dan meteen een nieuwe ring in. Je start op dit moment een nieuwe periode van drie weken. Je hebt dan wel kans dat je doorbraakbloedingen krijgt. Als je de ring in de voorgaande zeven dagen onafgebroken hebt gedragen, kun je er ook nog voor kiezen te beginnen met je stopweek. Je wacht dan op de bloeding en brengt een nieuwe ring in binnen zeven dagen nadat de vorige verwijderd is.

Anticonceptiepleister vergeten

De anticonceptiepleister is een wekelijkse anticonceptiemethode. De dag waarop je de eerste pleister aanbrengt is je dag 1 en de dagen later in de cyclus waarop de pleister vervangen wordt zijn de ‘pleistervervangdagen’. Als je bent vergeten de eerste pleister van een cyclus te plakken, is deze niet meer betrouwbaar en heb je kans op zwangerschap. Breng de eerste pleister aan zodra je hieraan denkt. Je hebt nu dus een nieuwe dag 1 en een nieuwe ‘pleister vervang dag’. Gebruik gedurende de eerste week een extra barrièremiddel. Als je 1 à 2 dagen te laat bent met het vervangen van de pleister in week 2 of 3, moet je een nieuwe pleister aanbrengen zodra je eraan denkt. Je kunt vervolgens op de normale ‘pleister vervang dag’ de volgende pleister opplakken. Als je meer dan 2 dagen (48 uur) te laat bent, begin je met een nieuwe cyclus van vier weken en breng je een nieuwe pleister aan. Ook nu heb je een nieuwe dag 1 en ‘pleister vervang dag’. Als je geslachtsgemeenschap hebt gehad in de week ervoor, is er een verhoogde kans op zwangerschap. Neem in dat geval contact op met je huisarts. Wanneer je de laatste pleister van een cyclus vergeet te verwijderen, doe dat dan alsnog zodra je eraan denkt. Begin vervolgens met een nieuwe cyclus op de gebruikelijke dag 1. Je hoeft geen extra anticonceptiemiddel te gebruiken.

Care for Women is er voor jou

Nog vragen over anticonceptie? Of vragen omdat je anticonceptie vergeten bent? Wil je overstappen op een andere methode maar weet je niet welke? Voor al je vragen rond anticonceptie kun je terecht bij een vrouwelijke zorgverlener die begrijpt wat je afwegingen kunnen zijn; de Care for Women specialiste. Zij is opgeleid in hormonale zaken bij vrouwen en kan je als geen ander adviseren. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten vanuit de aanvullende pakketten. Bovendien heb je geen verwijzing van je huisarts nodig. Bel 088-4420442 of maak zelf online een afspraak.